El Meridià Verd. 5 Vidrà-Sant Martí Sescorts

[CA] El Meridià Verd. 5 Vidrà-Sant Martí Sescorts

Cinquena etapa del Meridià Verd, ruta de llarg recorregut preparada arran de la celebració del 200 aniversari del Sistema Mètric Decimal, la unitat base del qual, el metre, es va obtenir a partir de l’amidament de la distància entre Dunkerque i Barcelona. El recorregut es distribueix en 11 etapes que sumen prop de 180 km de longitud i un desnivell acumulat en pujada d’uns 4.450 m.

Aquesta etapa connecta les petites comarques naturals del Vidrarès i del Bisaura. Seguint el curs del riu Ges, l’itinerari s’obre pas a través de la serra de Bellmunt i Curull pel congost del Forat Micó. A mesura que la ruta es desplaça cap al sud, el paisatge canvia i va perdent la verdor pròpia del Pirineu. Amplis rodals d’alzines i roures substitueixen les fagedes, i els prats de pastura són reemplaçats pels conreus d’alfals i cereals. S’és a la plana de Vic. Els itineraris a peu i en BTT són coincidents en tota l’extensió de l’etapa. Depenent de la destresa i preparació, en el tram comprès entre l’accés al Salt del Molí i la pista de la Vall, s’haurà de caminar amb la bicicleta al costat a diversos indrets rocallosos. L’horari calculat per a la modalitat en BTT és d’1 h 50 min.
Ruta senyalitzada. Aquesta ruta també es pot fer amb bicicleta tot terreny.

Se surt de Vidrà, població d’Osona situada a l’E de Sant Quirze de Besora i la carretera C-17 (entre Vic i Ripoll), amb els quals es comunica per la carretera BV-5227.

0,00 km (978 m). Plaça de Vidrà. Cal sortir-ne en direcció NE per la pista que es dirigeix a Ciuret tot deixant a mà dreta (S) la magnífica masia del Cavaller, prototipus del mas català.

0,32 km (971 m). Es gira a la dreta per la pista que baixa suaument en direcció S deixant, immediatament després, dues desviacions a la dreta.

0,75 km (938 m). A l’alçada de la depuradora de Vidrà, que queda a la dreta (O), es deixa una desviació a l’esquerra i es continua recte baixant en direcció S per la pista cimentada. Es passa una tanca metàl•lica i immediatament després es torna a deixar un trencall a l’esquerra (E).

2,04 km (871 m). En un revolt pronunciat a la dreta (SO), es conflueix amb un camí a l’esquerra (NE) senyalitzat com a PR C-47, que baixa pronunciadament fins al salt del Molí, un bonic saltant del riu Ges que val la pena d’anar a veure (a 10 min). Es continua per la pista seguint el recorregut del PR, que no es deixarà fins al km 8,10, a la carretera de Sant Pere de Torelló a la collada de Bracons.

2,55 km (845 m). En el revolt d’un torrent es deixa una desviació a l’esquerra (NE). Es continua recte cap al SE. La pista, que es va fent estreta fins a esdevenir un camí, gira al S i comença un tram de baixada en què, si es va en bicicleta, sovint s’haurà de discòrrer amb els peus a terra.

3,02 km (800 m). Tosca dels Degollats, curiosa formació rocosa de tipus calcari. A mà dreta (O) se’n va el caminoi que puja al santuari de Bellmunt pel coll d’Hi-era-de-Massa. Es continua cap al S i es deixen dues desviacions secundàries a l’esquerra que baixen al riu.

3,86 km (790 m). El camí desemboca a la pista d’accés a la masia de la Vall, que queda a l’esquerra (E). Es continua per la pista, girant a l’O. Al fons, sobre la pista, es pot veure Bellmunt. Es fa un revolt pronunciat i es conflueix amb una pista ampla que ve de la dreta. Es continua cap al SE i, després d’una ziga-zaga en baixada, s’entra al congost del Ges. Es passa la presa del Forat Micó (km 5,66, 706 m), el pas del Forat Micó (km 5,97) i es continua baixant per la pista. Més avall es creua a gual el Ges, una, dues i tres vegades.

7,00 km (620 m). Molí de Pigrau i masia de la Teuleria (residència casa de pagès). Es deixen els edificis a la dreta (O); 200 m després la pista gira a l’O i creua el riu Ges per un pont.

8,10 km (598 m). Carretera BV-5224. Es continua cap a l’esquerra (SE) seguint la carretera. A la dreta (O), a 1,7 km, hi ha la població de Sant Pere de Torelló.

9,60 km (605 m). Es deixa la carretera i es continua per la pista que neix a mà dreta i se’n va en direcció S. Es passa el riu Fornès a gual, la masia del Verdeguer, que queda a l’esquerra de la pista (km 10,42, 586 m), es gira al SE, es remunta la carena del serrat del Verdeguer i, a l’alçada de Masgrill, es gira al S (km 11,22, 675 m).

11,64 km (695 m). Carretera C-37, eix Vic-Olot o del túnel de Bracons, a l’indret dels Graons del Rei. Es gira pronunciadament a l’esquerra (E, després SE) mantenint-se al N de la carretera, que discorre elevada sobre la pista, i pujant fins a una cruïlla (km 12,51, 721 m), on cal continuar recte (E). La pista gira al S i passa l’eix per sota. Se segueix carenejant; més avall, poc abans de Santa Margarida, es conflueix amb una pista que, per l’esquerra, duu al mas de Biquideres.

13,33 km (739 m). Santa Margarida. Es gira a l’O i es passa pel davant de la masia, antic convent que conserva una ermita adossada a la façana de ponent, deixant un trencall a l’esquerra (S). La pista gira de nou al S i, tot carenejant, passa pel costat de can Fanal (km 14,08, 699 m) i de cal Puig d’en Coromines (km 14,58, 667 m).

15,56 km (671 m). Bifurcació a l’indret de Collsacabra. Es continua pel trencall de la dreta (SO), carenejant pel serrat de la Casa de Pedra. Es deixa una desviació a la dreta (km 16,32, 585 m), es passa la casa Roja (km 16,39, 585 m), que queda a mà esquerra, el mas de les Corts (km 16,94, 548 m) i, sempre cap al S, deixant trencalls a dreta i a esquerra, es fa cap a la carretera de Sant Martí Sescorts.

18,72 km (479 m). Carretera B-522 de Manlleu a Sant Martí Sescorts. Es gira a l’esquerra (S).

18,90 km (480 m). Sant Martí Sescorts. Fi de l’etapa. Església romànica del s. XI. Allotjament i tot tipus de serveis a Manlleu (a 3,5 km a l’O de Sant Martí per la carretera B-522).

Més informació

[ES] El Meridià Verd. 5 Vidrà-Sant Martí Sescorts

Quinta etapa del Meridià Verd, ruta de largo recorrido creada con motivo de la celebración del bicentenario del sistema métrico decimal, cuya unidad base, el metro, se obtuvo a partir de la medición de la distancia entre Dunkerque y Barcelona. El recorrido se distribuye en once etapas que suman cerca de 180 km de longitud y un desnivel acumulado en ascensión de unos 4.450 m.

Esta etapa conecta las pequeñas comarcas naturales del Vidrarès y del Bisaura. Siguiendo el curso del río Ges, el itinerario se abre paso a través de la sierra de Bellmunt i Curull por el desfiladero del Forat Micó. A medida que la ruta se desplaza hacia el S, el paisaje cambia y va perdiendo el verdor propio del Pirineo. Amplios rodales de encinas y robles sustituyen los hayedos, y los prados de pasto son reemplazados por los cultivos de alfalfa y cereales. Se está en la Plana de Vic. Los itinerarios a pie y en BTT son coincidentes en toda la extensión de la etapa. Según la pericia y la preparación, en el tramo comprendido entre el acceso al Salt del Molí y la pista de la Vall, se tendrá que caminar con la bicicleta al lado en diversos pasajes rocosos.El horario calculado para la modalidad en BTT es de 1 h 50 min.
Ruta señalizada. Esta ruta también se puede hacer con bicicleta todo terreno.

Se sale de Vidrà, población de Osona situada al E de Sant Quirze de Besora y la carretera C-17 (entre Vic y Ripoll), con los que se comunica por la carretera BV-5227.

0,00 km (978 m). Plaza de Vidrà. Hay que salir en dirección NE por la pista que se dirige a Ciuret dejando a mano derecha (S) la magnífica construcción de El Cavaller, prototipo de masia catalana.

0,32 km (971 m). Se gira a la derecha por la pista que baja suavemente en dirección S dejando, inmediatamente después, dos desvíos a la derecha.

0,75 km (938 m). A la altura de la depuradora de Vidrà, que queda a la derecha (O), se deja un desvío a la izquierda y se sigue recto bajando en dirección S por la pista de cemento. Se pasa una valla metálica e inmediatamente después se vuelve a dejar un desvío a la izquierda (E).

2,04 km (871 m). En una curva pronunciada a la derecha (SO), se confluye con un camino a la izquierda (NE) señalizado como PR C-47, que baja pronunciadamente hasta el Salt del Molí, una bonita cascada del río Ges que vale la pena de ir a ver (a 10 min). Se continúa por la pista siguiendo el recorrido del PR, que no se dejará hasta el km 8,10, en la carretera que va de Sant Pere de Torelló al collado de Bracons.

2,55 km (845 m). En la curva de un torrente se deja un desvío a la izquierda (NE). Se sigue recto hacia el SE. La pista, que se va haciendo estrecha hasta convertirse en un camino, gira S y comienza un tramo de bajada en la que, si se va en bicicleta, a menudo se deberá discurrir con los pies en el suelo.

3,02 km (800 m). Tosca dels Degollats, curiosa formación rocosa de tipo calcáreo. A mano derecha (O) se va el sendero que sube al santuario de Bellmunt por el collado de Hi-era-de-Massa. Se continúa hacia el S y se dejan dos desviaciones secundarias a la izquierda que bajan al río.

3,86 km (790 m). El camino desemboca en la pista de acceso a la masía de La Vall, que queda a la izquierda (E). Se continúa por la pista, girando al O. Al fondo, sobre la pista, se puede ver Bellmunt. Se hace una curva pronunciada y se confluye con una pista ancha que viene de la derecha. Se continúa hacia el SE y, tras un zigzag en bajada, se entra en el desfiladero del Ges. Se pasa la presa del Forat Micó (km 5,66, 706 m), el paso del Forat Micó (km 5,97) y se continúa bajando por la pista. Más abajo se cruza a vado el Ges, una, dos y tres veces.

7,00 km (620 m). Molí de Pigrau y masía de la Teulería (residencia casa de campo). Se dejan los edificios a la derecha (O); 200 m después la pista gira al O y cruza el río Ges por un puente.

8,10 km (598 m). Carretera BV-5224. Se continúa hacia la izquierda (SE) siguiendo la carretera. A la derecha (O), a 1,7 km, está la población de Sant Pere de Torelló.

9,60 km (605 m). Se deja la carretera y se continúa por la pista que nace a mano derecha en dirección S. Se pasa el río Fornés a vado, la masía del Verdeguer, que queda a la izquierda de la pista (km 10,42, 586 m), se gira el SE, se remonta la cresta de la loma del Verdeguer y, a la altura de Masgrill, se gira al S (km 11,22, 675 m).

11,64 km (695 m). Carretera C-37, eje Vic-Olot o del túnel de Bracons, en el lugar de Els Graons del Rei. Se gira pronunciadamente a la izquierda (E, después SE) manteniéndose al N de la carretera, que discurre elevada sobre la pista, y subiendo hasta un cruce (km 12,51, 721 m), donde hay que seguir recto (E). La pista gira S y pasa el eje por debajo. Se sigue la cresta; más abajo, poco antes de Santa Margarita, se confluye con una pista que, por la izquierda, lleva al Mas de Biquideres.

13,33 km (739 m). Santa Margarita. Se gira al oeste y se pasa por delante de la masía, antiguo convento que conserva una ermita adosada a la fachada de poniente, dejando un desvío a la izquierda (S). La pista gira de nuevo al S y, por la lomas divisoria, pasa junto a Can Farola (km 14,08, 699 m) y de cal Puig d’en Coromines (km 14,58, 667 m).

15,56 km (671 m). Bifurcación en el lugar de Collsacabra. Se continúa por el desvío de la derecha (SO), siguiendo la loma de la Casa de Pedra. Se deja un desvío a la derecha (km 16,32, 585 m), se pasa la casa Roja (km 16,39, 585 m), que queda a mano izquierda, la masia de Les Corts (km 16,94, 548 m) y, siempre hacia el S, dejando desvíos a derecha ya izquierda, se sale a la carretera de Sant Martí Sescorts.

18,72 km (479 m). Carretera B-522 de Manlleu a Sant Martí Sescorts. Se gira a la izquierda (S).

18,90 km (480 m). Sant Martí Sescorts. Fin de la etapa. Iglesia románica del s. XI. Alojamiento y todo tipo de servicios en Manlleu (a 3,5 km al O siguiendo la carretera B-522).

Más información

[EN] Green Meridian. 5 Vidrà-Sant Martí Sescorts

This is the fifth stage of the Green Meridian, a long-distance walking and cycling route prepared as part of the European commemoration of the 200th anniversary of the decimal-based metric system. The meter, which is the base unit of the system, was obtained by measuring the distance between Dunkirk, Paris and Barcelona. The Catalan project, which was finished in 2003, is divided into 11 stages and runs a total of 179.41 km in length with an overall drop in altitude of 4,410 m (these figures are for the walking route, the figures for mountain bikes vary slightly). The itinerary has its own signs and marks and tries to keep as far as possible to the meridian used to calculate the meter, which currently corresponds to the longitude E 2º 20′ 14”.
Although the route originally started at La Presta (Vallespir, Northern Catalonia, France) in this version it starts at Collada Fonda, to the south of Costabona. The route connects the Pyrenees to the beaches of the Maresme region along a very well conserved corridor of land with a succession of landscapes of great natural interest: meadows and alpine woods, high wetlands, Mediterranean mountains and pre-coastal and coastal plains. It is an extraordinary route through natural and human-dwelling rural surroundings of great beauty with villages, hamlets, farmhouses, churches, hermitages, castles and country houses. The route ends at the legendary capital of the Western Mediterranean: Barcelona.
The itinerary is described from north to south and covers the walking and mountain bike routes at the same time. If the mountain bike route differs from the walking route, this will be specifically indicated and complementary information will be added at the foot of the description. Each stage has enough accommodation and catering services to make the journey comfortable and is adapted to travellers’ needs.

Marked trail. This itinerary is also ideal for mountain bike.

More information

Font: Generalitat de Catalunya, 30/12/14